CARLOS CASTANEDA - MAGICKÉ POHYBY
PŘEDCHÁZEJÍCÍ KAPITOLA - OBSAH - INFO - NÁSLEDUJÍCÍ KAPITOLA

 

Magické pohyby vytvářející výdrž

( TŘETÍ SKUPINA Z MUŽNÉ ŘADY )
PRVNÍ SKUPINA - DRUHÁ SKUPINA


21. Proříznutí energie obloukem
Sepnuté ruce přitiskneme k pravému kyčelnímu kloubu. Levá dlaň je navrchu. Pravý loket trčí dozadu a levé předloktí držíme před žaludkem. Mocným rozmachem protneme sepjatýma rukama prostor před tělem, jako bychom jimi chtěli proříznout hustou látku. Jako bychom v rukou drželi nůž či meč a chtěli jím rozpárat něco hmotného stojícího před námi (obr. 445). Při pohybu využijeme všechny svaly břicha, prsou i zad. Také svaly nohou jsou napjaty a zajišťují stabilitu rozmachu. Na levé straně ruce protočíme tak, aby nahoře byla pravá dlaň a tneme stejným pohybem doprava.

 

22. Rozetnutí energie jako mečem
Sepnuté ruce s levou dlaní nahoře držíme před pravým ramenem (obr. 446). Trhnutím zápěstím a paží udeříme sepjatýma rukama do místa vzdáleného asi 30 cm před ramenem. Z tohoto místa prořízneme prostor před tělem v úrovni ramen doleva. Výsledný pohyb připomíná roztětí něčeho pevného mečem. V levém krajním bodě přetočíme ruce tak, aby nahoře byla pravá dlaň, aniž bychom dlaně rozpojili. Tneme doprava do místa vzdáleného asi 60 cm od pravého ramene (obr. 447).
Změníme pozici rukou a provedeme stejný pohyb z výchozí pozice před levým ramenem.

   

23. Rozetnutí energie šikmým řezem
Sepnuté ruce zvedneme doprava k pravému uchu a bodneme jimi dopředu, jako bychom chtěli probodnout nějaké pevné těleso před námi (obr. 448). Odtud tneme sepjatýma rukama šikmo dolů do místa vzdáleného asi 30 cm od čéšky levého kolena (obr. 449). V tomto místě protočíme ruce tak, aby se pravá dlaň ocitla ve vedoucí pozici nahoře. Jako bychom přehodili pomyslnou sečnou zbraň, kterou držíme tak, abychom jí mohli tnout opačným směrem. Tneme zleva doprava obloukem v úrovni kolen (obr. 450).
Změníme pozici rukou a provedeme stejný sled pohybů z výchozí pozice od levého ucha.

 

24. Přenesení energie z pravého ramene do levého kolena
Sepneme ruce vpravo v úrovni pasu. Pootočením zápěstí pravé ruky, která je vespod, ruku zvedneme a zatlačíme proti levé dlani. Prudce sepjaté ruce zvedneme nad pravé rameno do úrovně vršku hlavy (obr. 451). Mocným pohybem, který vychází z lokte, stáhneme stále sepjaté ruce na úroveň ramene. Odtud jimi tneme šikmo dolů do místa vzdáleného 30 cm od levé strany čéšky levého kolena. Sílu úderu zvýšíme dolů směřujícím zatlačením obou zápěstí (obr. 452).
Protočíme dlaně na sobě a opakujeme celý sled pohybů z počáteční pozice vlevo od pasu.

 

25. Rozetnutí energie koleny
Sepneme ruce na pravé straně v úrovni pasu (obr. 453). Nakloníme trup dopředu a současně sepjatýma rukama udeříme dolů do úrovně kolen. Pak jimi obloukem prořízneme v úrovni kolen prostor před tělem. Oblouk skončíme v bodě vzdáleném 12-15 cm od vnějšího okraje čéšky levého kolena (obr. 454). Silným rozmachem vrátíme sepjaté ruce obloukem doprava do bodu vzdáleného zhruba 12 cm od vnějšího okraje čéšky pravého kolena. Oběma řezným úderům dodáme síly škubnutím zápěstími.
Stejný sled pohybů opakujeme z výchozí pozice u levého boku. Pokud má být tento magický pohyb správně proveden, je třeba do něj zapojit hluboké svaly břicha spíše než svaly paží a nohou.

26. Sochor energie
Sepneme ruce před žaludkem. Levá ruka je nahoře a vede pohyb. Narovnáme ruce do vertikální pozice tak, aby ležely na linii oddělující levé a pravé tělo.
Rychlým pohybem je pak podél této linie zvedneme nad hlavu. Odtud jimi udeříme prudce dolů. Pohyb vedeme stále po linii oddělující obě těla a ukončíme ho v místě výchozí pozice tohoto magického pohybu (obr. 455). Protočíme ruce tak, aby se ve vedoucí pozici ocitla pravá ruka a celý pohyb opakujeme.
Don Juan tento magický pohyb nazýval míchání energie sochorem.

 

27. Veliké tnutí
Sepneme ruce vpravo u pasu. Rychle je zvedneme nad rameno do úrovně hlavy (obr. 456). Trhneme zápěstími dozadu, abychom získali sílu, a pak mocným, šikmo dolů vedeným pohybem protneme energii před tělem, jako bychom chtěli rozetnout visící závěs. Pohyb končí v bodě vzdáleném 12-15 cm od vnějšího okraje čéšky levého kolena (obr. 457).
Opakujeme totéž z výchozí pozice vlevo u pasu.

 

28. Palice
S levou rukou ve vedoucí pozici sepneme obě ruce před žaludkem na svislé linii oddělující obě těla. Dlaně držíme chvíli svisle, a pak je zvedneme doprava za hlavu, kde se na chvíli zastavíme, jako bychom vyvažovali těžkou palici (obr. 458). Pak udeříme mocným úderem přes hlavu dopředu do místa výchozí pozice před žaludkem tak, jako by sepnuté ruce byly těžká palice (obr. 459).
Změníme pozici rukou a provedeme znovu celý pohyb s tím, že sepnuté ruce zvedáme nad hlavu vlevo.

 

29. Proříznutí kruhu energie
Sepneme ruce u pravého ramene (obr. 460). Vytrčíme je co nejvíc dopředu, aniž bychom zcela narovnali loket pravé ruky. Z tohoto místa prořízneme sepjatýma rukama zprava doleva před tělem vertikální kruh na šířku těla tak, jako bychom v nich skutečně drželi nějaký řezný nástroj. Během tohoto pohybu musí levá ruka, která vede pohyb, změnit při dosažení levého krajního bodu kruhu svou pozici. Během této změny zůstávají ruce sepnuty. Protočí se pouze tak, aby vedoucí postavení získala ruka pravá, která kruh dokončí (obr. 461).
Opakujeme stejný sled pohybů z výchozí pozice vlevo, který zpočátku vede pravá ruka.

 

30. Tnutí tam a zpátky
Sepneme ruce vpravo, vede levá ruka. Mocným úderem vedeme ruce dopředu do místa vzdáleného asi 60 cm od hrudi. Pak jimi tneme doleva jako mečem tak daleko, jak nám paže dovolí, aniž bychom zcela narovnali lokty (obr. 462). Protočíme ruce na sobě. Pravá ruka se dostane do vedení a my tneme rukama v protisměru. Pohyb končí několik centimetrů vpravo od výchozí pozice (obr. 463).
Opakujeme stejný sled pohybů. Tentokrát začneme vlevo a vedeme pohyb pravou rukou.

MUŽNÁ ŘADA
PRVNÍ SKUPINA - DRUHÁ SKUPINA

PŘEDCHÁZEJÍCÍ KAPITOLA - OBSAH - INFO - NÁSLEDUJÍCÍ KAPITOLA