CARLOS CASTANEDA - MAGICKÉ POHYBY
PŘEDCHÁZEJÍCÍ KAPITOLA - OBSAH - INFO - NÁSLEDUJÍCÍ KAPITOLA

 

Magické pohyby, během nichž se ruce pohybují
současně, aniž by se přitom dotýkaly


( PRVNÍ SKUPINA Z MUŽNÉ ŘADY )
DRUHÁ SKUPINA - TŘETÍ SKUPINA


 

1. Pěsti nad rameny
Ruce zaťaté v pěst držíme u boků. Vnitřní strany pěstí směřují nahoru. Zvedneme je nad hlavu a ohneme přitom lokty tak, aby předloktí svírala s pažemi pravý úhel. Hnací síla tohoto pohybu je rovnoměrně rozdělena mezi svaly paží a stažení břišních svalů. Když jsou pěsti zdviženy a svaly na přední části těla napnuty, nakloníme tělo pokrčením v kolenou lehce dozadu (obr. 404). Udeříme pěstmi vedle stehen, přičemž narovnáme lokty. Když jdou paže dolů, nakloníme tělo dopředu a stáhneme zádové svaly a bránici (obr. 405).

 

2. Použití řezných nástrojů v obou rukou
Zatneme ruce v pěsti, které držíme u boků tak, aby jejich vnitřní strany směřovaly k sobě navzájem (obr. 406). Odtud jimi udeříme do úrovně slabin do místa vzdáleného od těla asi 45 cm. Pěsti jsou od sebe vzdáleny stejně jako při výchozí pozici u boků (obr. 407). Po úderu pěsti hned vrátíme do výchozí pozice u spodního okraje hrudního koše.

 

3. Leštění vysokého stolu oběma dlaněmi
Zvedneme ruce do úrovně podpažní jamky. Dlaně směřují dolů a ostře ohnuté lokty trčí dozadu (obr. 408). Vytrčíme ruce co nejvíc dopředu, jako bychom hladili tvrdý povrch. Ruce jsou od sebe vzdáleny stejně jako při výchozí pozici u podpažních jamek (obr. 409). Vrátíme ruce se stejnou silou do výchozí pozice (obr. 408).

 

4. Načepování energie oběma rukama
Zvedneme obě ruce do úrovně ramen. Ruce jsou zaťaty do špičaté pěsti. To znamená, že prsty jsou uloženy tak, aby jejich klouby ustupovaly směrem od ukazováku k malíku šikmo dozadu. Palce leží na horní hraně ukazováku (obr. 410). Vnitřní strany pěstí směřují k sobě navzájem. Ostrým trhnutím zápěstími snížíme pěsti o malý kousek. Pohyb vedeme velikou silou. Zápěstí přitom zůstávají stále ve stejné úrovni. Jinými slovy, pěsti se při svém úderu dolů sklápějí v zápěstí.
Protipohyb spočívá v tom, že stejným způsobem udeříme pěstmi nahoru (obr. 411).
Tento magický pohyb byl šamany považován ze nejlepší cvičení energie šlach paže kvůli množství energetických bodů, které se nacházejí v okolí zápěstí, na hřbetech rukou, na dlaních a na prstech.

5. Udeření energie
Tento magický pohyb navazuje na předešlý. Začínáme tak, že předpažíme do úrovně ramen. Ruce máme zaťaty do špičatých pěsti stejně jako u předchozího magického pohybu, ovšem s tím rozdílem, že vnitřní strany dlaní tentokrát směřují dolů k zemi. Trhnutím zápěstími udeříme pěstmi dovnitř k sobě a v protipohybu ven od sebe. Při pohybu ven se palce dostanou do přímé linie s předloktím (obr. 412). Pří provádění tohoto magického pohybu je nutno co nejvíc napnout břišní svaly. Právě z těchto svalů vychází výbušný pohyb zápěstí.

 

6. Tahání za provaz energie
Zvedneme paže před tělo tak, jako bychom chtěli rukama uchopit tlustý provaz, který visí v linii hranice mezi levým a pravým tělem. Levou rukou držíme tento provaz nad pravou (obr. 413). Magický pohyb spočívá v tom, že trhneme oběma zápěstími dolů a stáhneme ruce dolů krátkým, ale mocným pohybem. Během tohoto pohybu napneme břišní svaly a současně se snížením rukou poklesneme i v kolenou (obr. 414).
Protipohyb spočívá v tom, že se narovnáme v kolenou a trupu a trhneme zápěstími vzhůru (obr. 413).

 

7. Stažení tyče energie dolů
Protočíme se v pase a zvedneme ruce tak, aby se nacházely v horní části levého těla. Levá ruka je v úrovni ucha asi 25 cm nad rukou pravou, která je v úrovni ramene. Ruce jsou ustaveny tak, jako bychom v nich drželi tlustou tyč. Dlaň levé ruky směřuje doprava, dlaň pravé ruky doleva. Levá ruka je vedoucí a díky tomu, že je nahoře, vede celý pohyb (obr. 415). Akcí svalů v oblasti nadledvinek a břicha stáhneme mocným pohybem obě ruce dolů k pravému stehnu a pasu tak, jako bychom se snažili stáhnout pomyslnou tyč dolů (obr. 416). Pak ruce opět zvedneme, ale tentokrát v opačné pozici. Pravá ruka je teď u pravého ucha a stává se vedoucí rukou. Levá ruka je u pravého ramene. Stejným pohybem stáhneme pomyslnou tyč k levému boku.

 

8. Rozříznutí energie rukama jednou po druhé
Zvedneme pěsti k pasu tak, aby se dotýkaly spodní hrany hrudního koše a aby jejich vnitřní strany směřovaly k sobě navzájem (obr. 417). Po šikmé linii snížíme levou ruku do místa vzdáleného asi 60 cm od stehna (obr. 418) a pak ji vrátíme zpět (obr. 417). Stejný pohyb okamžitě opakujeme pravou rukou.

     

9. Použití energetického hoblíku
Levou ruku zvedneme do úrovně pupku a zatneme ji v pěst. Loket máme ohnutý do pravého úhlu a předloktí držíme těsně u hrudního koše (obr. 419). Pravou ruku přibližujeme k levé tak, jako bychom jí chtěli narazit do vrcholu levé pěsti, ale asi 3 cm od ní pohyb zastavíme (obr. 420). Ostrým pohybem vyjedeme pravou rukou horizontálně dopředu tak, jako bychom hranou ruky něco odřezávali (obr. 421). Zatáhneme levou ruku zpět tak, abychom loket vytrčili co nejvíc dozadu. Pohyb levé ruky sledujeme i rukou pravou, která udržuje od levé pěsti konstantní vzdálenost (obr. 422). Stále udržujeme stejnou vzdálenost mezi oběma rukama a vytrčíme je obě dopředu do místa vzdáleného 50-60 cm od pasu.
Opakujeme totéž pěstí pravé ruky.

10. Udeření energie energetickým bodcem
Zvedneme levou paži s loktem ohnutým do pravého úhlu do úrovně ramene. Ruku, jejíž dlaň je obrácena dolů, sevřeme tak, jako bychom v ní drželi rukojeť dýky. Loktem udeříme obloukem dozadu do místa, které se nachází v úrovni levého ramene a které je od něj odkloněno o 45° dozadu (obr. 423). Stejným obloukem paži vrátíme a udeříme rukou do výchozí pozice.
Stejný pohyb opakujeme druhou paží.

MUŽNÁ ŘADA
DRUHÁ SKUPINA - TŘETÍ SKUPINA

PŘEDCHÁZEJÍCÍ KAPITOLA - OBSAH - INFO - NÁSLEDUJÍCÍ KAPITOLA