CARLOS CASTANEDA - MAGICKÉ POHYBY
PŘEDCHÁZEJÍCÍ KAPITOLA - OBSAH - INFO - NÁSLEDUJÍCÍ KAPITOLA

 

MUŽNÁ ŘADA

PRVNÍ SKUPINA - DRUHÁ SKUPINA - TŘETÍ SKUPINA


Tato skupina magických pohybů dostala přízvisko Mužnost už oddávných šamanů, kteří ji objevili a používali. Don Juan se domníval, že patrně jde o nejstarší jméno, jaké kdy nějaká skupina magických pohybů obdržela. Mužnost byla po celé generace zpočátku používána jen mužskými adepty šamanismu. Tato diskriminace ve prospěch mužů ale nebyla diktována nezbytností, spíše byla výrazem pojetí a snahy uspokojit prvotní touhu mužů po nadřazenosti. Díky vlivu rozšířeného vědomí však tato tendence brzy vzala za své.
Zavedená tradice, která omezovala možnost cvičení těchto pohybů pouze na muže, nicméně přetrvávala určitým pseudooficiálním způsobem po generace. Ženy cvičily toto cvičení tajně a ve skrytu. Dávní šamani zahrnuli ženy do cvičení mužnosti mimo jiné i proto, že měli za to, že v dobách neklidu a sociálních nepokojů potřebují ženy zvláštní sílu a vitalitu. Tuto sílu a vitalitu nalézali u mužů, kteří tyto cviky praktikovali, a tak z pocitu solidarity přizvali k těmto cvičením i ženy. Za časů dona Juana už byla hranice mezi mužskými a ženskými adepty skoro nezřetelná. Tyto cviky už ztratily svá tajemství a svou výlučnost a nakonec ztratily smysl i důvody, kvůli nímž čarodějové dovolovali ženám, aby tyto cviky cvičily tajně. Ženské adeptky začaly cvičit mužnost zcela otevřeně.
Význam této skupiny magických pohybů, představujících nejstarší soubor, který získal své jméno, tkví v její kontinuitě. Tyto magické pohyby byly od začátku volně přístupné. Ve skupině dona Juana představovala tato skupina jediný případ, kdy celá skupina šamanů mohla cvičit dohromady, bez ohledu na jejich počet. Počet členů jakékoli skupiny čarodějů však nikdy nepřesáhl šestnáctku.
Proto se žádný z dřívějších čarodějů nikdy neocitl v pozici, kdy by mohl pozorovat obrovský energetický přírůstek, který vzniká ve cvičícím lidském davu. Zažívali jen zvláštní konsensus několika zasvěcenců, jenž mohl podporovat pocit výlučnosti a izolacionizmus.
Skutečnost, že dnes cviky Tensegrity vykonávají na seminářích najednou stovky cvičících, přinesla, jak už bylo řečeno, možnost zažít energetické účinky lidské masy, které jsou dvojího druhu. Zaprvé se ti, kteří se věnují společnému cvičení Tensegrity, vzájemně energeticky sjednocují. Za druhé se společně vydávají na cestu, již kdysi ve stavu rozšířeného vědomí vytyčili šamani dávného Mexika: na cestu přeskupení energie. Provozování magických pohybů v rámci seminářů Tensegrity poskytuje účastníkům ojedinělou zkušenost. Postrkováni či tlačeni samotnými magickými pohyby či lidskou masou dosahují energetického chápání, o němž se v učení dona Juana nehovořilo ani v náznacích.
Původ názvu mužná řada je možné hledat v určité agresivní kvalitě těchto cviků a také ve skutečnosti, že jejich tempo je rychlé a mocné, což naplňuje představu mužnosti. Don Juan tvrdil, že jejich cvičení pěstuje nejen pocit vnitřní pohody, ale rozvíjí i zvláštní smyslové nastavení, které lze při povrchním vnímání snadno zaměnit za agresivitu a touhu po boji. Když je však zkoumáme pečlivěji, záhy objevíme, že se jedná spíše o nezaměnitelný pocit připravenosti, který adepta staví do pozice, odkud může kdykoli vyrazit směrem k neznámému.
Další důvod, proč šamani dávného Mexika označovali tyto cviky jako mužné, tkvěl ve skutečnosti, že adepti provádějící tyto cviky se stávali lidmi, jež nebylo nutno vodit za ručičku. Stávali se lidmi kteří vytěžili nepřímý prospěch ze všeho, co dělali. Energie vyvolaná cviky této řady se totiž automaticky rozděluje do vitálních center; jako by všechna centra předložila své energetické požadavky a sama energie si vybrala, kde je jí nejvíce zapotřebí.
Pro žáky dona Juana se cviky této řady staly nejdůležitějším prvkem jejich výcviku. On sám je označil za jejich společného jmenovatele a nutil své žáky, aby cvičili tyto cviky v jejich původní podobě a nijak je neměnili. Chtěl to po nich proto, aby se připravili námahu putování do neznáma.
V rámci Tensegrity se tento soubor místo mužnosti nazývá Mužnou řadou, aby jeho jméno odpovídalo názvům ostatních souborů. Mužná řada je rozdělena do tří skupin, z nichž každá obsahuje deset magických pohybů. Cílem první a druhé skupiny je vyladění energie šlach. Všechny magické pohyby v nich obsažené jsou krátké, ale velice koncentrované. Pro všechny, kdo Tensegritu cvičí, platí stejné doporučení, jaké dostávali i šamanští adepti v dávných časech. Aby totiž z krátkých pohybů vytěžili maximum tím, že se při cvičení budou snažit o výbušné uvolnění energie šlach.
"Nemyslíte si, done Juane, že pokaždé, když uvolním výbuch energie šlach, ve skutečnosti touto energií plýtvám a přicházím o ni?" zeptal jsem se ho jednou.
"Nemůžeš přijít o žádnou energii," řekl. "Energie, kterou ze sebe zdánlivě vypouštíš, když udeříš do vzduchu, ve skutečnosti nikam neodchází. Nikdy totiž neopustí tvé hranice, ať už je těmito hranicemi cokoli. Úder energie totiž vedeš proti tomu, co šamani dávného Mexika nazývali naší ,skořepinou' nebo ,kůrou'. Tito šamani stanovili, že lidé z energetického hlediska představují světelné koule, které jsou podobně jako pomeranče uzavřeny v tlusté kůře. A že některé tyto koule jsou obehnány ještě tvrdší slupkou, která se podobá kůře starého stromu."
Don Juan mi podrobně vysvětloval, že toto podobenství s pomeranči je poněkud zavádějící, protože kůru vnímáme jako něco, co je vně pomeranče. Lidská slupka či kůra však leží uvnitř našich hranic a stejně je tomu tak i s kůrou pomeranče. Říkal, že naše slupka či kůra je tvořena ztvrdlou energií, která byla během života odložena z vitálních center díky únavě pramenící z každodenních starostí.
"Má smysl do této kůry udeřit, done Juane?" zeptal jsem se. "Určitě," řekl. "Obzvláště když cvičící zaměří veškerý svůj záměr na to, aby svým úderem tuto kůru zasáhl. Pokud se skutečně zaměří na to, aby pomocí magických pohybů kůru rozrazil, může být takto rozdrcená energie opět vstřebána vitálními centry energie."
Magické pohyby třetí skupiny mužné řady jsou širší a extenzivnější. Při jejich cvičení je třeba mít pevnost v rukou, v nohou i v celém těle. Šamani dávného Mexika, kteří tyto pohyby cvičili, tak získávali co největší výdrž a stabilitu.
Věřili, že udržování těla ve stabilní pozici během cvičení těchto dlouhých pohybů jim poskytuje základ pro to, aby se postavili na vlastní nohy.
Ti, kdo Tensegritu cvičí dnes, zjistili, že mužnou řadu je třeba cvičit umírněně a že jen tak se dá vyhnout přetížení šlach paží a zádových svalů.

PRVNÍ SKUPINA - DRUHÁ SKUPINA - TŘETÍ SKUPINA

PŘEDCHÁZEJÍCÍ KAPITOLA - OBSAH - INFO - NÁSLEDUJÍCÍ KAPITOLA