CARLOS CASTANEDA - MAGICKÉ POHYBY
PŘEDCHÁZEJÍCÍ KAPITOLA - OBSAH - INFO - NÁSLEDUJÍCÍ KAPITOLA

 

Magické pohyby určené
k zaměření energie šlach


( DRUHÁ SKUPINA Z MUŽNÉ ŘADY )
PRVNÍ SKUPINA - TŘETÍ SKUPINA


11. Sepnutí rukou
Zvedneme ruce dopředu do úrovně pupku. Ohnutými lokty se téměř dotýkáme hrudního koše. Ruce sepneme tak, aby se levá dlaň nacházela nahoře. Prsty každé ruky zatneme silou kolem ruky opačné (obr. 424). Napneme všechny svaly paží a zad. Pak napnuté svaly uvolníme a změníme pozici rukou tak, aby se pravá dlaň nacházela na levé. Ruce se přitom stále musí dotýkat, protáčíme je na horních částech dlaní při bázi prstů. Znovu napneme svaly paží a zad.
Opakujeme stejný pohyb, tentokrát však začínáme s pravou rukou nahoře.

12. Sepnutí levého a pravého těla
Znovu zvedneme ruce do úrovně pupku, pravé předloktí však natáhneme dopředu v rovině boku. Pravý loket držíme těsně u hrudního koše. Levou ruku vložíme do pravé dlaně, loket levé ruky se přitom od těla vzdálí. Přitlačíme silou dlaně proti sobě a zatneme prsty. Napneme přitom svaly paží, zad i břicha. Uvolníme napětí svalů a protočíme dlaně stejně jako u předchozího magického pohybu. Během tohoto protočení však ruce zároveň přemístíme zprava doleva. V této pozici za použití stejných svalových skupin ruce opět silou zatneme; tentokrát spočívá pravá ruka na levé (obr. 425).
Z této pozice opakujeme stejné pohyby.

     

13. Ostrá otočka obou těl
Sepneme ruce na pravé straně těla v úrovni pasu. Levá ruka spočívá na pravé. Při tomto magickém pohybu dlaně k sobě netiskneme tak silně jako u předchozích dvou pohybů. Tentokrát nám totiž jde spíše o ostrou otočku těla.
Sepjatýma rukama nakreslíme malý horizontální kroužek doprava. Ruce vedeme dopředu, do strany, dozadu a skončíme ve výchozí pozici. Levá ruka zastává díky svému umístění nahoře vedoucí pozici, a proto celý pohyb vychází z levé paže, která tlačí ruce doprava kruhem k pravému tělu (obr. 426).
Poté vedeme sepnuté ruce před tělem na levou stranu. Zde nakreslíme obdobný kroužek, přičemž pohyb vede stále levá ruka. Je i nadále nahoře, a proto tlačí pravou ruku po horizontální dráze nejprve dozadu, pak doleva ven a nakonec zpět do výchozí pozice (obr. 427).
Stejný sled pohybů opakujeme s pravou rukou ve vedoucí pozici. Začínáme od pasu vlevo. Tentokrát vychází pohyb z ruky pravé, která tlačí levou ruku nejprve doleva, pak dozadu a zpět do výchozí pozice (obr. 428). Pak sepnuté ruce vedeme k pravému boku. Sepjatýma rukama nakreslíme kroužek nejprve dozadu, pak doprava a zpět do výchozí pozice. Pohyb vede stále pravá ruka (obr. 429). Velmi důležité je ostré otočení trupu v okamžiku kreslení kroužku. Nohy zůstávají na místě. K protočení dochází pouze v pase, nikoli i v kolenou.

   

14. Zatlačení stisknuté energie loktem a předloktím
Sepneme ruce před pravým ramenem. Horní polovinu pravé paže držíme pevně u hrudníku, loket máme ostře ohnutý a předloktí svisle. Dlaň pravé ruky směřuje vzhůru a ruka svírá s předloktím pravý úhel (obr. 430).
Loket levé ruky, který jsme ohnuli do pravého úhlu, držíme před levým ramenem, ruce sepneme s velikou silou (obr. 431). Levou ruku pomalu zatlačíme pravou ruku dopředu tím, že trochu narovnáme loket. V okamžiku, kdy zatlačíme sepjaté ruce dopředu, vystrčíme vpřed levou lopatku i s ramenem tak, aby loket zůstal ohnutý v pravém úhlu (obr. 432). Pohybem pravé ruky vrátíme obě sepjaté ruce do výchozí pozice.
Posuneme sepjaté ruce doleva a přitom protočíme dlaně na sobě tak, aby tentokrát nahoře spočívala ruka pravá. Opakujeme stejný sled pohybů.

 

15. Krátké bodnutí sepjatýma rukama
Sepneme ruce na pravé straně stejně jako u předchozího magického pohybu. Tentokrát je však držíme v úrovni pasu a pravou rukou místo pomalého zatlačení bodneme prudce dopředu (obr. 433). Jedná se o mocný pohyb, který vyžaduje napnutí svalů paží a zad. Pak sepnuté ruce přemístíme silou doleva tak, jako bychom chtěli podepřít pohyb levého lokte, který prudce zatlačíme co nejvíc dozadu (obr. 434). Pak přeneseme sepnuté ruce před tělem vodorovně doprava, opět jako bychom podporovali pohyb pravého lokte, který je zatlačen maximálně dozadu.
Opakujeme stejný sled pohybů. Tentokrát začínáme na levé straně s pravou rukou ve vedoucí pozici.
Je důležité si uvědomit, že při bodnutí sepjatýma rukama dopředu spodní ruka vede směr, ale sílu dodává ruka horní.

     

16. Trhnutí energií sepjatýma rukama
Sepneme ruce vpravo. Pravý loket a horní část paže držíme u hrudního koše. Levý loket, který se nachází přímo před levým prsním svalem, je ohnutý do pravého úhlu a také levé a pravé předloktí svírají pravý úhel (obr. 435). Pravou rukou pozvedneme levou ruku tím, že pravý loket ohneme tak, aby svíral úhel 45°. Sepjaté ruce se tak ocitnou na úrovni pravého ramene (obr. 436). Pak s nimi trhneme velice krátkým pohybem, jenž je veden pouze zápěstím. Sepjatýma rukama udeříme dolů, aniž bychom snížili úroveň, ve které je držíme (obr. 437). Mocným pohybem vrátíme sepjaté ruce doleva do úrovně pasu. Levý loket se ocitne vlevo vzadu (obr. 438). Protočíme na sobě dlaně a změníme tak pozici rukou. Opakujeme stejný pohyb doleva.

 

17. Trhnutí energií koleny
Sepneme ruce vpravo u stehna. Pootočením zápěstí pravé ruky, která je vespod, ruku zvedneme a zatlačíme proti levé dlani (obr. 439). Podél kolen zhoupneme obě sepjaté ruce a udeříme jimi doleva. Sílu úderu zvýšíme dolů směřujícím zatlačením zápěstí (obr. 440).
Protočíme dlaně na sobě, změníme pozici rukou a opakujeme stejný pohyb zleva doprava.

18. Zaražení hřebu energie dolů
Sepneme ruce vertikálně před tělem na linii oddělující pravé a levé tělo asi 30 cm před pupkem. Pohyb vede levá ruka. Aniž bychom zvedali předloktí, zvedneme trhnutím zápěstími ruce několik centimetrů nahoru. Stejným trhnutím zápěstími jimi udeříme dolů (obr. 441). Během tohoto magického pohybu pracují hluboké břišní svaly. Opakujeme stejný pohyb tak, aby jej tentokrát vedla pravá ruka.

 

19. Použití rukou jako sekáčku
Sepneme ruce vpravo a zvedneme je do úrovně ramene (obr. 442). Udeříme jimi napříč před tělem vlevo do úrovně boku (obr. 443).
Opakujeme stejný pohyb zleva.

20. Zatlučení hřebu energie
Sepneme ruce vpravo. Vyhoupneme je vzhůru do úrovně ramen, přičemž si pomůžeme otočením trupu doprava. Před pravým ramenem vedeme sepjaté ruce malým vnitřním vertikálním obloukem, a pak jimi po linii oddělující levé a pravé tělo udeříme jako kladivem dolů do úrovně pasu tak, jako bychom zde chtěli zatlouci hřeb energie (obr. 444).
Opakujeme stejný pohyb na levé straně.

MUŽNÁ ŘADA
PRVNÍ SKUPINA - TŘETÍ SKUPINA

PŘEDCHÁZEJÍCÍ KAPITOLA - OBSAH - INFO - NÁSLEDUJÍCÍ KAPITOLA